历任理事会成员


Year 2015-2017

President

Yeung Yeung

Vice President

Dong Wang

Members

Qiaosha He, Zhe Cui, Haoyue Yu, Zhuo Yu, Jie He, Lele Li, Hengliang Yuan, Zhenjia Gao, Pengfei Cai, Fang Cong, Haining Dong, Weihua Mo

Special thanks to the following members who could not serve the whole term due to personal reasons:

Jian Liu, JianWei Ma, Zhiye Zhang


Year 2013-2015

President:

Qiaosha He

Members

Dong Wang, Shaohua Lu, Hengliang Yuan, Zhenjia Gao, Pengfei Cai, Fang Cong, Haining Dong, Weihua Mo


Year 2011-2013

President

Shaohua Lu

Members

Hengliang Yuan, Guang Li, Rong Wu, Jianwei Ma, Hao Sun, Ying Li, Qiaosha He, Zhenjia Gao, Wen Lu, Tianshu Yang, Weihua Mo

Member (since 2012): Zhiye Zhang, Jian Liu


Year 2010-2011

President: Hengliang Yuan

Members: Yong Tang, Guang Li, Shaohua Lu, Rong Wu, Jianwei Ma, Hao Sun, Ruiqiang Sun, Qiaosha He, Zhenjia Gao, Tianshu Yang, Jinjun Wang, Wen Lu


Year 2009-2010

President: Hengliang Yuan

Members: Yong Tang, Guang Li, Shaohua Lu, Rong Wu, Jianwei Ma, Hao Sun, Ruiqiang Sun, Qiaosha He, Zhenjia Gao


Year 2008-2009

President: Yong Tang

Vice Presidents: Kai Sheng, Hengliang Yuan, Ruiqiang Sun

Member: Qiang Wang, Yunjie Chen, Yuanqiang Bai, Rong Wu, Kun Jiao


Year 2007-2008

President: Kai Sheng

Vice Presidents: Yunjie Chen, Ruiqiang Sun, Yuanqiang Bai

Member: Qiang Wang, Yong Tang, Ruiting Wu, Kun Jiao


Year 2006-2007

President: Jie Yu

Vice Presidents: Kai Sheng

Member: Ruiqiang Sun, Ruiting Wu, Kun Jiao, Yuanqiang Bai


Year 2005-2006

President: Shan Zhong

Vice Presidents: Weiguo Yang, Shunhua Liu

Member: Jie Yu, Kun Jiao, Shengjie Wu, Yu Fu


Year 2004-2005

President: Busheng, Li

Vice Presidents: To be updated.

Member: To be updated


Year 2003-2004

President: Zhixiang, Zhi

Vice Presidents: To be updated

Member: To be updated


Year 2002-2003

President: Yunqiang, Lu

Vice Presidents: To be updated

Member: To be updated


Year 2001-2002

President: Mao Juan Juan

Vice Presidents: Cheng Gang, Lu Kun

Members: Li Quan, Zhou ZiQiang, Lang Jun, Zhang Ying, Li Feng


Year 2000-2001

President: Su Hongbo

Vice Presidents: Wang Geng

Members: Xiang Chu, Cheng Gang, Cheng Yonghui, Liao Wangcai, Lu Kun, Meng Huaidong


Year 1999-2000

President: Liu Yingnan

Vice Presidents: Rao Dan, Li Guang

Members: Hu Guanghui, Luo Jiangchun, Wu Huanmei, Wu Tao, Zhang Guozheng, Zhang Hongbing, Zhu Heidi


Year 1998-1999

Pesident: Wang Xiuli

Vice Presidents: Yang Yonglin, Zhang Qian

Members: Li Liping, Liu Yingnan, Niu Shaohua, Ren Jiaxiang, Tang Huilin, Wang Yupeng, Zheng Qingsheng


Year 1997-1998

President: Zheng Shunfeng

Vice Presidents: Ting Yubo, Huang Shu

Members: Guo Yi, Huang Ming, Li Ning, Wang Xiuli, Xu Hui, Xu Wenlong, Zhang Qian, Zheng Qi, Zheng Qingsheng